...

Create your own banner at mybannermaker.com!

Els animals

Els animals

viernes, 19 de febrero de 2010

Animals Carnívors, Herbívors i Omnivors

Animals Carnívors
Un animal carnívor o zoòfag és aquell que s'alimenta principalment de carn d'altres animals, que poden ser preses vives, en el cas dels predadors, o mortes, en el dels carronyaires. Els carnívors es troben sempre en posicions avançades de la cadena tròfica.
En un sentit més general, es pot considerar que un animal és carnívor si el seu comportament per alimentar-se consisteix en menjar altres animals en comptes de
vegetals. Hi ha molts invertebrats predadors; per exemple, artròpodes com ara l'aranya o la mantis, o diverses espècies de cargols predadors. Existeixen termes més específics per a referir-se a animals que devoren classes específiques de preses, com en el cas dels animals que mengen insectes (insectívors o entomòfags), però dins d'aquests encara es poden distingir, per exemple, els menjadors de formigues (mirmecòfags) i altres.
Els animals que s'alimenten exclusivament de carn reben el nom de carnívors obligats
. El terme 'hipercarnívor" s'utilitza per a descriure animals que s'alimenten únicament de teixit animal, i també s'utilitza en paleobiologia per a referir-se a tàxons d'animals que tenen un component creixent de dents tallants en proporció al component de dents moledores


Animals Herbívors
Dit de l'animal que només es nodreix d'aliments vegetals. Molts insectes, la major part dels rosegadors i els mamífers ungulats són herbívors. L'aparell digestiu dels herbívors presenta diferents adaptacions: tipus especial de dentició, estructura particular de l'aparell bucal dels insectes, estómac dels remugants, flora intestinal característica, etc. En una cadena alimentària, els herbívors constitueixen l'anella intermèdia entre els vegetals i els animals carnívors.

Animals Omnívors
L'omnivorisme (del llatí omnis "tot" i vorare "devorar") és el tipus de dieta dels animals que es mengen tant plantes com altres animals com a font primària d'aliment. Són menjadors oportunístics i generals, que no estan específicament adaptats per menjar-se i digerir ni material vegetal ni carn exclusivament. Els porcs són un exemple ben conegut d'omnívor. Els corbs són un altre exemple d'un omnívor comú. Els humans també són omnívors.
Tot i que hi ha casos d'
herbívors que en ocasions també mengen carn, i casos de carnívors que mengen plantes, aquesta distinció es refereix a les adaptacions i font primària d'aliment de l'espècie en general, de manera que aquestes excepcions no fan que l'exemplar en concret o l'espècie en general siguin omnívors.

1 comentario: